Formulari networking 20 d'abril
Emplena el següent formulari per a assistir al networking que tindrà lloc el dijous 20 d' abril en el Vinalab.

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, les dades personals facilitats, seran tractats per l'Ajuntament de Vinaròs amb CIF P1213800D (Plaça Parroquial, núm. 12, 12500 Vinaròs), i d'altres Administracions Públiques i Entitats gestores amb la finalitat de tramitar la seua participació al programa Vinaròs Futur del Pla d'Innovació i Desenvolupament Local (PIDL) del programa operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació al tractament de les vostres dades personals mitjançant sol·licitud a l'adreça a dalt indicada, adjuntant còpia de document identificatiu en vigor o enviant un correu a l'adreça a l'Ajuntament de Vinaròs (Plaça Parroquial, número 12,12500 Vinaròs) dpd@vinaros.es . Així mateix, té dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de dades a través de la pàgina www.agpd.es.