Avís Legal

  AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es facilita la informació següent:

DADES IDENTIFICATIVES

 1. Vostè està visitant la pàginaweb www.vinarosfutur.es titularitat de CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ, amb domicili social a AVDA. GERMANS BOU 79 (12003 CASTELLÓ) CASTELLÓ, amb NIF Q1273001F, d’ara endavant EL TITULAR.

Podeu contactar amb el TITULAR per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: 964 356 500.

Correu electrònic de contacte: protecciondedades@camaracastellon.com

 

HOSPEDATGE WEB

1&1 IONOS Espanya SLU

C/ Avinguda de la Vega, 1 – Edifici Veganova , (Edif. 3 Planta 5)

28108 Alcobendas – Madrid

Telèfon: 911.360.000.

E-mail: info@ionos.es .

USUARIS

  Mitjançant aquest document posem en el vostre coneixement els termes i condicions que regulen l’ús del lloc web i/o app del Titular, així com dels serveis i continguts associats. Aquest ús implica ladquisició de la condició dusuari i, amb aquesta condició, una sèrie de drets i obligacions.

  Als efectes anteriorment descrits, us informem que és de la vostra responsabilitat accedir a les condicions legals inserides en la present web, així com, a les polítiques de privadesa, cookies o si escau, condicions de venda i llegir-les detingudament Recomanem:

   1. Que visiti les mateixes cada vegada que pretengui accedir o utilitzar els serveis i continguts del lloc i
   2. Que imprimiu o emmagatzemi en el vostre sistema una còpia.

  ÚS DEL PORTAL

  Aquest web proporciona l’accés a multitud d’informació, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents al Titular o als seus llicenciants als quals l’usuari pot tenir accés.

  L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal en els termes que mitjançant aquesta s’estableixen. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà també responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

  L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el Titular ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a :

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del Titular, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic daltres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  • Utilitzar el lloc web ni les informacions que s’hi contenen amb finalitats comercials, polítiques, publicitàries i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

  El Titular es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el Titular no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació. 

  PROTECCIÓ DE DADES

  Tot allò relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit al document de Política de privacitat.

  CONTINGUTS. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  El Titular és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del Titular o bé dels seus llicenciants.

  Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del Titular.

  EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

  L’Usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva responsabilitat exclusiva. En concret, a títol merament enunciatiu, el Titular no assumeix cap responsabilitat en els àmbits següents:

   • La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els serveis i continguts i la qualitat o interoperabilitat.
   • La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l’usuari.
   • La infracció de la legislació vigent per part de l’usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
   • L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l’usuari o de tercers. L’entitat pren mesures per protegir el lloc web davant de ciberatacs. Això no obstant, no pot garantir que no es produeixin accessos no autoritzats per part de tercers. Per això, correspon a l’usuari disposar d’eines adequades per a la detecció i la desinfecció d’aquests elements.
   • L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats o, si s’escau, la captura, l’eliminació, l’alteració, la modificació o la manipulació dels missatges i les comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers pugui realitzar.
   • Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als usuaris quan tinguin l’origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
   • Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

   En cas que hi hagi fòrums, l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, cal tenir en compte que els missatges reflecteixen únicament l’opinió de l’Usuari que els remet, i aquest és l’únic responsable dels mateixos. En conseqüència, el titular no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’usuari.

   MODIFICACIÓ D’AQUEST AVÍS LEGAL I DURADA

   El Titular es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta, com la forma en què aquests apareguin representats o localitzats al vostre portal.

   La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

   ENLLAÇOS

   En cas que a www.vinarosfutur.es s’incloguessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, el Titular no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts ni assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat , exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d’aquests hipervincles i altres llocs a Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades. No obstant això, si CÀMERA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual es remet o recomana és il·lícita.

   DRETS D’EXCLUSIÓ

   El Titular es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

   GENERALITATS

   El Titular perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

   LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

   La relació entre el titular i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal les resoldran els jutjats i els tribunals espanyols del consumidor i l’usuari que resultin competents.

   MENORS D’EDAT

   Aquesta web dirigeix ​​els seus serveis a usuaris de més de 18 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i, per tant, no ens han d’enviar les dades personals. Informem que si es dóna aquesta circumstància, el Titular no es fa responsable de les possibles conseqüències que es puguin derivar de l’incompliment de l’avís que s’estableix en aquesta mateixa clàusula.

   MESURES DE SEGURETAT.- SSL

   El Titular ha contractat per al vostre lloc web un certificat SSL (« Secure Sockets Layer »).

   Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui manejar en un lloc web, independentment de la informació que s’estigui transmetent, com ara des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins al servidor, o les dades introduïts per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.

   L’adreça del lloc web apareixerà de color verd, activant-se el protocol “https” que permet connexions segures des d’un servidor web al navegador de l’usuari.

   Última revisió: 10/07/2023