Política de Protecció de Dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT.

L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afectin les seues dades personals de conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

 1.  IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE.

L’organització CÀMERA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ, domiciliada a l’AVDA. GERMANS BOU 79 (12003 CASTELLÓ) CASTELLÓ, amb NIF Q1273001F, telèfon de contacte: 964 356 500 i correu electrònic protecciondedatos@camaracastellon.com .

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

SEGURETAT I PRIVACITAT DE DADES SL, amb domicili a Avinguda Cortes Valencianas Edifici Gèminis Center, núm. 39,13º C i D 46015 de València, telèfon de contacte: 963 122 868 i correu electrònic: infodpo@forlopd.es .

 1.  FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS.

        USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.

Tractarem les seues dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:

 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Complir les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.
 • Si escau, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., i/o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector .
 1.  BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT.

     USUARIS/NAVEGANTS A LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.

 • Tractarem les dades de caràcter personal facilitades per a:

  • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
  • Entendre el comportament del navegant dins de la web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
  • Complir les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
  • Protegir i exercir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.
  • Si escau, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat i/o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector. La negativa a facilitar-nos l’autorització implicarà la impossibilitat d’enviar-li informació per part de l’entitat.
  • Si escau, gestionar la seva participació en concursos i promocions que faci l’entitat. La seva negativa a facilitar-nos lautorització implicarà la impossibilitat de participar.
  • Si escau, enviar enquestes de satisfacció i/o qualitat. La negativa a facilitar-nos l’autorització implicarà la impossibilitat d’avaluar el servei prestat.
  • Gestionar el vostre registre a la plataforma web de l’entitat i generar un usuari i contrasenya. La seva negativa a facilitar-nos l’autorització implicarà la impossibilitat d’efectuar el registre a la plataforma.

   CANDIDATS A OFERTES DE TREBALL O POSTULANTS A FEINA

  En suma a les finalitats assenyalades a l’apartat « usuaris/navegants de la pàgina web », tractarem les vostres dades de caràcter personal facilitades per a:

  • Gestionar la seva candidatura en el procés de selecció i informar-lo sobre aquest.

   ALUMNES

  En suma a les finalitats assenyalades a l’apartat « usuaris/navegants de la pàgina web », tractarem les vostres dades de caràcter personal facilitades per a:

  • Gestió de tràmits personals.
  • Gestió i emissió de certificacions i acreditacions.
  • Gestionar les sol·licituds de títols i diplomes acadèmics.
  • Prevenció del frau acadèmic.
  • Gestionar les altes i baixes de les eines emmagatzemades al núvol necessàries per estudiar, realitzar lliuraments i realitzar les proves i exàmens acadèmics.
  • Realitzar la comprovació de la identificació per dur a terme proves virtuals.

   PARTICIPANTS EN FORMACIONS ON-LINE

  En suma a les finalitats assenyalades a l’apartat « usuaris/navegants de la pàgina web » i « alumnes », tractarem les vostres dades de caràcter personal facilitades per a:

  • Gestió de sol·licitud dinscripció en formacions on-line.
  • Gestió i organització de formacions en línia.
  • Gestionar les comunicacions relacionades amb formacions on-line
  • Gestionar els enregistraments i el contingut de les formacions on-line.

   

  Informació important per als participants en formacions on-line:

  Els participants i assistents a formacions on-line han de tenir en compte que les classes es transmetran via streaming, i que es podrà accedir al contingut i vídeo de les mateixes en directe. A més, el contingut de la classe s’enregistrarà i es posarà a disposició de tots els participants perquè hi puguin accedir. En aquest sentit, en acceptar assistir-hi, el participant atorga de manera voluntària i expressa la cessió del dret d’imatge i veu a CÀMERA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ, durant la seva participació a la formació. Això inclou tant els moments on el participant realitza intervencions a les classes, com els moments on sense realitzar intervencions, es troba com a assistent de la classe.

  Aquesta cessió del dret d’imatge implica que CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ podrà tractar la seva imatge i veu capturada durant l’emissió de la formació. Aquesta utilització inclou la difusió en plataformes digitals i/o plataformes destinades a accedir al curs. En aquest sentit, informem que la imatge, el nom i la veu podran ser utilitzats en la gestió i organització de la formació, així com en el material d’accés a altres estudiants i participants.

 

3. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE

 • Al consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportés la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.
 • Per complir les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en lapartat «drets» de la present política.

 CANDIDATS A OFERTES DE TREBALL O POSTULANTS A FEINA

 • Al consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportés la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.
 • Per complir les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en lapartat «drets» de la present política.

 ALUMNES

 • Al consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportés la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.
 • Execució d’un contracte on sigui part o aplicació de mitjanes precontractuals. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportés la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.
 • Per complir les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en lapartat «drets» de la present política.

 PARTICIPANTS EN FORMACIONS ON-LINE

 • Al consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportés la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.
 • Per complir les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en lapartat «drets» de la present política.

 1.  COMPLEMENTS I EINES DEL LLOC WEB

 • Google reCAPTCHA

Utilitzem el servei Google reCAPTCHA per detectar, sobre la base de l’interès legítim, si el lloc web està sent utilitzat per bots, amb la finalitat de protegir el portal i prevenir pràctiques abusives i fraudulentes, com l’enviament de correu brossa.

Podeu accedir a la política de privadesa del nostre proveïdor fent clic aquí     

 • Google maps

Utilitzem Google Maps (API) amb la finalitat de demostrar-li mapes interactius directament al nostre lloc web i permetre-li utilitzar les seves funcions. A aquest efecte, heu de tenir en compte que, en utilitzar el servei, Google demanarà i emmagatzemarà informació sobre el seu ús. Us informem que l’ús de Google pot comportar Transferències Internacionals de Dades no basades en una decisió d’adequació de la Comissió Europea ni en l’oferiment de garanties adequades, per la qual cosa no compten amb un nivell idoni de protecció de conformitat amb el que disposa el RGPD. Als efectes oportuns, us informem que aquest fet pot comportar certs riscos per a la protecció de les vostres dades de caràcter personal. Aquests riscos derivats poden incloure que no hi hagi una autoritat supervisora ​​de protecció equivalent i/o uns principis de protecció de tractament de dades i/o uns drets de protecció de les persones interessades equivalents. Per tot això, us recomanem que, de forma prèvia, llegiu detingudament la política de privadesa del nostre proveïdor fent clicaquí . 

 • Google Analytics 4

Sempre que comptem amb el vostre consentiment, utilitzarem Google Analytics amb finalitats estadístiques per comprendre com interactua amb el nostre lloc web sense que Google identifiqui personalment cada visitant. A aquests efectes, ha de tenir en compte que Google Analytics 4 no registra ni emmagatzema adreces IP a cap servidor, sinó que utilitza un model de mesurament basat en esdeveniments i paràmetres, sent aquesta la informació que registra als dominis i servidors de la UE.

 

Addicionalment us informem que tenim habilitades les següents funcions publicitàries [especifiqueu quines]. Podeu inhabilitar les funcions publicitàries de Google Analytics des de la [adaptar la via] o instal·lant al vostre dispositiu el complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics, a través del següent enllaç .

Per a més informació, podeu visitar la política de privadesa del nostre proveïdor fent clic aquí

5. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les finalitats per a les quals van ser recopilades inicialment.

Una vegada que les dades deixin de ser necessàries per al tractament en qüestió, aquestes es mantindran degudament bloquejades per, si escau, posar-les a disposició de les administracions i organismes públics competents, jutges i tribunals o el ministeri fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació previstos legalment.

6. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS.

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

7. DESTINATARIS.

Durant el període de durada del tractament de les vostres dades personals, organització podrà cedir les vostres dades als destinataris següents:

 • Jutges i Tribunals.
 • Forces i cossos de seguretat de l’Estat.
 • Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals.
 • Si escau, a aquells Encarregats de Tractament que ens brindin serveis.

8. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

L’organització no realitza cap Transferència Internacional de Dades. En cas que posteriorment fos necessari fer transferències internacionals de dades, es verificarà el grau de protecció del país de destinació i s’adoptaran les garanties exigides per la normativa. 

9. XARXES SOCIALS

Amb la finalitat de fer-lo partícip de la nostra activitat, i que pugui estar al corrent de les nostres novetats, us informem que CÀMERA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ té creat un perfil a les Xarxes Socials.

Tots els usuaris tenen loportunitat dunir-se a les nostres xarxes socials o grups. No obstant això, heu de tenir en compte que, llevat que us sol·licitem les vostres dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les vostres dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa us recomanem que llegiu detingudament les vostres condicions d’ús i polítiques de privadesa, així com, s’asseguri de configurar les vostres preferències quant al tractament de les dades.

A continuació, detallem l’enllaç a la política de privadesa a les diferents Xarxes Socials en què tenim presència, perquè pugui accedir en tot moment a les polítiques de privadesa i configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa:

Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

LinkedIN: https://es.linkedin.com/legal/privacy-policy

Youtube : https://www.youtube.com/intl/ALL_ca/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/

Instagram: https://privacycenter.instagram.com/

10. DRETS.

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’ accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seues dades personals, oposar-s’hi, sol·licitar-ne la portabilitat (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat , i si escau, quan escaigui , si no és objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils.

Per fer-ho, podreu emprar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic indicats més amunt. En qualsevol cas, la vostra sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una fotocòpia del vostre DNI o document equivalent, amb la finalitat d’acreditar la vostra identitat.

En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es .

En compliment del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si no voleu rebre més informació sobre els nostres serveis, podeu donar-vos de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça protecciondedatos@camaracastellon.com , amb assumpte  BAIXES” .

11. VERACITAT DE LES DADES.

L’interessat garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i es troben actualitzades; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats al punt u de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la manca de compliment de la present obligació .

12. MODIFICACIONS I ACTUALITZACIÓ

Aquesta política de privadesa pot veure’s modificada/actualitzada en funció de les exigències legals establertes o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o canvis al nostre lloc web.

Per aquesta raó, aconsellem als usuaris que visitin periòdicament la nostra política de privadesa.

Si teniu dubtes sobre aquesta política, podeu contactar amb CÀMERA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ a través dels formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic referenciats a l’encapçalament.