Política de Protecció de Dades

 POLÍTICA DE PRIVACITAT.

L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afectin les seues dades personals de conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

 1.  IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE.

L’organització CÀMERA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ, domiciliada a l’AVDA. GERMANS BOU 79 (12003 CASTELLÓ) CASTELLÓ, amb NIF Q1273001F, telèfon de contacte: 964 356 500 i correu electrònic protecciondedatos@camaracastellon.com .

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

SEGURETAT I PRIVACITAT DE DADES SL, amb domicili a Avinguda Cortes Valencianas Edifici Gèminis Center, núm. 39,13º C i D 46015 de València, telèfon de contacte: 963 122 868 i correu electrònic: infodpo@forlopd.es .

 1.  FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS.

        USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.

Tractarem les seues dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:

 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Complir les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.
 • Si escau, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., i/o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector .
 1.  BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT.

        USUARIS/NAVEGANTS A LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.

 • Al consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportés la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.
 • Per complir les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals .
 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals , encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en lapartat vuitens de la present política.
 1.  TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les finalitats per a les quals van ser recopilades inicialment.

Una vegada que les dades deixin de ser necessàries per al tractament en qüestió, aquestes es mantindran degudament bloquejades per, si escau, posar-les a disposició de les administracions i organismes públics competents, jutges i tribunals o el ministeri fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació previstos legalment.

 1.  DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS.

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

 1.  DESTINATARIS.

Durant el període de durada del tractament de les vostres dades personals, organització podrà cedir les vostres dades als destinataris següents:

 • Jutges i Tribunals.
 • Forces i cossos de seguretat de l’Estat.
 • Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals.
 1.  TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.

L’organització no realitza cap Transferència Internacional de Dades.

 1.  DRETS.

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’ accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seues dades personals, oposar-s’hi, sol·licitar-ne la portabilitat (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat , i si escau, quan escaigui , si no és objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils.

Per fer-ho, podreu emprar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic indicats més amunt. En qualsevol cas, la vostra sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una fotocòpia del vostre DNI o document equivalent, amb la finalitat d’acreditar la vostra identitat.

En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es .

En compliment del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si no voleu rebre més informació sobre els nostres serveis, podeu donar-vos de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça protecciondedatos@camaracastellon.com , amb assumpte  BAIXES” o bé fent clic a l’apartat del correu * per donar-se de baixa *.

 1.  VERACITAT DE LES DADES.

L’interessat garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i es troben actualitzades; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats al punt u de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la manca de compliment de la present obligació .

 1.  XARXES SOCIALS

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d’Internet, i per a ells l’entitat ha creat diferents perfils en algunes.

Tots els usuaris que visiten la nostra pàgina web tenen loportunitat dunir-se a les nostres xarxes socials o grups.

No obstant això, heu de tenir en compte que, llevat que us sol·licitem les vostres dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les vostres dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa us recomanem que llegiu detingudament les vostres condicions d’ús i polítiques de privadesa, així com, s’asseguri de configurar les vostres preferències quant al tractament de les dades.

 1.  MODIFICACIONS/ ACTUALITZACIÓ

Aquesta política de privadesa pot veure’s modificada/actualitzada en funció de les exigències legals establertes o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o canvis al nostre lloc web.

Per aquesta raó, aconsellem als usuaris que visitin periòdicament la nostra política de privadesa.

Si teniu dubtes sobre aquesta política, podeu contactar amb CÀMERA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ a través del següent correu electrònic: protecciondedatos@camaracastellon.com .