DECRET 83/2002, de 23 de maig, del Govern Valencià, que establix les normes que regixen la pràctica del tatuatge, la micropigmentació, el pírcing o altres tècniques similars, i també els requisits per a l’autorització i funcionament dels establiments on es practiquen estes tècniques. (DOGV 29/05/2002)

  La decoració corporal mitjançant tècniques que travessen la pell o mucoses, com ara perforacions –pírcing o anellatge–, escarificacions, tatuatges i micropigmentacions comporten una proliferació d’establiments de característiques molt diverses on es fan estes...